Jdi na obsah Jdi na menu
 


Propozice pohárek

 

 

Pohárek 2018 PŘIHLÁŠKA

 

15. ročník závodu "O vodňanský pohárek"

 14.dubna 2018

 

Rámcový program závodu: 

7.00 - 8.30  přejímka psů, veterinární prohlídka

8.35 - 8.45  nástup účastníků, zahájení závodu

8.50 - 8.55  losování startovních čísel

9.00  začátek posuzování

 

Soutěžní kategorie:

závod proběhne dle ZZO + doplněk, který je následující:

 

a) průchod skupinkou pohybujících se osob, pes na vodítku

provedení: ( viz. MZŘ IPO, zkouška BH, str. 18)  10bodů

b) průchod skupinkou pohybujících se osob, pes bez vodítka

provedení: (viz. MZŘ IPO, zkouška BH, str. 18)  10bodů

c) odložení vsedě

provedení: ( viz. MZŘ IPO, zkouška BH, str 18 - 19)  10 bodů

d) odložení vleže s přivoláním

provedení: ( viz. MZŘ IPO, zkouška BH, str. 19) 10 bodů

CELKEM                   40 BODŮ

Poslušnost proběhne v plném rozsahu dle zkoušky ZZO

(viz.čl. 75 a 76 odst. 1 NZŘ)

 

Účast:

Závodu se mohou zúčastnit psi / feny s největší složenou zkouškou ZVV 1 / ZMP - 1

 

 

Ke startu nebudou připuštěny:

psi / feny s kupírovanýma ušima

nemocní, po úraze

feny ve druhé polovině březosti

psi / feny, u nichž nebude doloženo požadované očkování

psi / feny, s vyšší zkouškou - viz tyto propozice

psi / feny, jejichž psovodi nepředloží čl.průkaz ČKS s vylepenou známkou na rok 2018, nebo průkaz chov. klubu na rok 2018

 

Háravé feny

Psovod háravé feny toto oznámí při přejímce pořadatelům. Háravé feny startují jako úplně poslední jak v poslušnosti, tak i v doplňku.

 

Rovnost bodů

V případě rovnosti bodů rozhoduje:

a) POSLUŠNOST    b) DOPLNĚK   c) LOS

 

Protest:

může být podán jen z formálních důvodů, současně se složením jistiny ve výši 200,- Kč, která v případě neoprávněnosti propadá ve prospěch pořadatele.

 

ROZHODČÍ:   Bc. Eliška Nedvědová

VEDOUCÍ AKCE:   Miroslav Ryneš st.

POKLADNA:   Romana Búzková

 

Startovné:

300,- Kč - psovod starší 18-ti let ( za druhého psa 100,- Kč)

200,- Kč psovod do 18-ti let ( za druhého psa 50,- Kč)

Úhrada startovného při přejímce!!!!

 

Všeobecné pokyny:

-očkovací průkaz psa / feny s očkováním proti psince, vzteklině a parvoviroze ne mladší tří týdnů a ne starší jednoho roku.

-každý psovod předloží členský průkaz ČKS s vylepenou známkou na rok 2017, popř. platný průkaz chovatelského klubu na rok 2017.

-psovod zodpovídá za škody, způsobené jeho psem

 

Ceny:

první tři nejlepší obdrží pohár

Tento dále obdrží:

nejmladší pes závodu

 

Uzávěrka přihlášek

středa 11.dubna 2018

Později zaslané přihlášky nebudou přijaty.

V úvahu bude brán datum odeslání ( poštovní razítko)

 

Příjemce přihlášek:

Miroslav Ryneš st., Smetanova 869/II, Vodňany 389 01

tel. 722 540 527

e-mail: RynesMiroslav.st@seznam.cz

ZZO a dle ní pořádané soutěže mají již svou popularitu o čemž svědčí množství závodů, které jsou pořádány dle této zkoušky NZŘ.

 

Přijďte se přesvědčit 14.dubna 2018 do Vodňan....

Srdečne zve pořádající ZKO č.119 - Vodňany